Dette sier våre kunder - "Levende planter gir økt trivsel, mer fornøyde ansatte, lavere sykefravær og økt attraktivitet ved rekruttering"

-Planter fra lokale gartnerier
-Utleie med full service
-Ingen investeringskostnad
-Ingen installasjonskostnader
- Vi gjenbruker alt etter endt utleie
- Og til å vanne og stelle plantene hos våre kunder prioriterer vi å ansette de som trenger en ekstra mulighet til å komme inn i arbeidslivet

Velg mellom full fleksibilitet med løpende leie og kun tre måneders oppsigelse, eller en avtale på 36 eller 60 måneder med gode rabatter. 

Uansett hvilken avtale du velger vil vi - inkludert i leien, vanne og stelle plantene, og garantere for at de alltid er friske og fine.

Ta kontakt for en gratis befaring og et tilbud!

Bekymringsfri leie

Plantefryd sørger for drift og stell av plantene.
Velg mellom full fleksibilitet med løpende leie og kun tre måneders oppsigelse, eller en avtale på 36 eller 60 måneder med gode rabatter. 
Vi tilbyr også korttidsutleie til messer og arrangement.

Bærekraft og gjenbruk

Vår forretningsfilosofi og våre produkter er utviklet for å være bærekraftige. Gjenbruk og sosialt ansvar er viktige verdier hos oss. Vi investerer lokalt og ansetter mennesker som trenger en mulighet.

Kvalitetsstyring

Alle våre planteinstallasjoner er merket med en unik QR-kode for registrering av vedlikehold og avvik i vårt egenutviklede IT-driftssystem. Dette gir kundene en oppdatert oversikt over løpende vedlikehold og en enkel avviksrapportering.
Les mer