Vårt kvalitetssystem

Enkel avviksrapportering
Alle våre installasjoner er merket med en unik QR-kode. Denne kan skannes av alle, og man kommer direkte til en meget enkel avviksrapportering der man kan velge å kun ta et bilde, eller skrive en kommentar, og meldingen sendes til oss med opplysninger om hvilken enhet det gjelder. 

Innsender kan velge å være anonym, eller oppgi kontaktinformasjon og be om tilbakemelding på vår oppfølging. 


Oppdatert oversikt
Vårt egenutviklede drift- og kvalitetssystem gir kundene en meget enkel-  men utfyllende og oppdatert oversikt over våre aktiviteter for drift og vedlikehold av deres planter og planteinstallasjoner. 


Driftsmøter
Vi tilbyr jevnlige driftsmøter med gjennomgang av våre leveranser, avvikshåndtering, avtalt rapportering og generell driftsrapportering for å sikre at våre kunder er fornøyd med vår leveranse. 


Bærekraftsrapportering
Vi tilbyr våre kunder å hente ut bærekraftsdata om våre leveranser fra vårt drift-og kvalitetssystem.

Ta kontakt for å avtale en befaring hos dere eller for å få et tilbud.